INTRO

Dunia teknologi tanpa sempadan abad 21 menyebabkan  cara kita berfikir dan menuntut ilmu menjadi semakin mudah dan berubahan. Internet telah menjadi medium pembelajaran yang berkesan. GURUSENI sedar  tentang keperluan pendidikan seni  dalam  masyarakat. Melalui teknologi ICT khususnya internet telah membolehkan GURUSENI mereka bentuk kursus  seni yang dapat merantau dan menemui pelajarnya keseluruh maya.